Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Chiều ngày 25/02/2021, Chi bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Dương Văn Hùng - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo các...
Xem tiếp
Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác tại cơ quan Văn phòng Hội đồng nhân tỉnh
Sáng ngày 3/3/2021, Văn phòng HĐND và Công đoàn cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem tiếp
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng HĐND tỉnh năm 2021
Chiều ngày 01/3/2021, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức,...
Xem tiếp
Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Quảng Trạch.
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 04/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 24/02/2021 đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát “Tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020”
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của HĐND tỉnh, ngày 26/02/2021 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch giám sát số 31/KHGS-HĐND về “Tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020”.
Xem tiếp