Họp báo tuyên truyền về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII
Chiều ngày 24/6/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII chủ trì hội nghị. Dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các...
Xem tiếp
Thông báo Triệu tập kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem tiếp
Thông báo: Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII
Xem tiếp
Phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII
Xem tiếp
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Trần Chủ tịch HĐND tỉnh
Xem tiếp