Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 163/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 06/02/2024 Còn
2 162/NQ-HĐND Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông". Hội đồng nhân dân tỉnh 06/02/2024 Còn
3 67/2024/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định về học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 06/02/2024 Còn
4 161/NQ-HĐND Nghị quyết: Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội đồng nhân dân tỉnh 06/02/2024 Còn
5 160/NQ-HĐND Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021- 2026. Hội đồng nhân dân tỉnh 06/02/2024 Còn
6 159/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu ( đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình ) Hội đồng nhân dân tỉnh 28/12/2023 Còn
7 156/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 08/12/2023 Còn
8 155/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 08/12/2023 Còn
9 66/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 08/12/2023 Còn
10 65/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng nhân dân tỉnh 08/12/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »