Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 53/NQ-HĐND Nghị quyết quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 18/01/2022 Còn
2 17/KH-HCTCQT Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 17/01/2022 Còn
3 4/CTr-BKTNS Chương trình Công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 Ban kinh tế - ngân sách 07/01/2022 Còn
4 5/CTr-HĐND Chương trình Công tác của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 Ban văn hóa - xã hội 07/01/2022 Còn
5 52/NQ-HĐND Nghị quyết về chuong trình giám sát năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh 29/12/2021 Còn
6 285/TB-HĐND Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên họp chất vấn, kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII Hội đồng nhân dân tỉnh 20/12/2021 Còn
7 56/ĐĐBQH Công văn về việc đề nghị trả lời, giải quyết kiến nghị cử cử tri sau KH thứ 2, Quốc hội khóa XV Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình 17/12/2021 Còn
8 38/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2021 Còn
9 49/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Minh Hóa và thành phố Đồng Hới Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2021 Còn
10 48/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vụ sự nghiệp công lập năm 2022 của tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 10/12/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »