Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 48/QĐ-BPC 29/03/2022 Quyết định thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai
2 22/KH-BPC 16/02/2022 Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã
3 33/QĐ-HĐND 02/03/2021 Quyết định: Thành lập Đoàn giám sát và ban hành kế hoạch giám sát tình hình thực hiện kiến nghị tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát chuyên đề của Ban Pháp chế nhiệm kỳ 2016-2021
4 268/QĐ-HĐND 31/07/2020 Quyết định thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã và nghị quyết của HĐND tỉnh về những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
5 173/QĐ-HĐND 05/07/2019 Quyết định Thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
6 36/QĐ-HĐND 07/03/2019 Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2018 (kèm theo Kế hoạch và Đề cương).
1