Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 249/KH-VHXH 12/09/2022 Kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
2 46/KH-ĐGS 22/03/2022 Kế hoạch giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
3 22/KH-BPC 16/02/2022 Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã
4 17/KH-HCTCQT 17/01/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022
5 81/KH-UBTVQH15 05/11/2021 KH Triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
6 221/KH-TTHĐND 28/09/2021 Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
7 54/KH-VHXH 29/03/2021 Kế hoạch: Tổ chức tổng kết hoạt động Ban VH - XH HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021
8 45/KH--HĐND 19/03/2021 Kế hoạch: Tổ chức Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021
9 31/KHGS-HĐND 25/02/2021 Kế hoạch: Giám sát tình hình nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2020
10 29/KH-HĐND 24/02/2021 Kế hoạch: Khảo sát công tác quản lý và phòng chống dịch Covid-19 tại các di tích lịch sử - văn hóa, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh
1 2 »