Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 62/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 60/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và thông quan kế hoạch đầu tư công năm 2022 (lần 2) nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.
3 59/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 1) và thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2) nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý.
4 56/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên trung hạn (lần 2) giai đoạn 2021-2025 nguôn vốn tỉnh quản lý
5 58/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh (nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương và nguồn thu từ tiền sử dụng đất).
6 57/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
7 55/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết v/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022
8 26/2022/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 25/2022/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 24/2022/NQ-HĐND 27/05/2022 Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »