Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 163/NQ-HĐND 06/02/2024 Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2 162/NQ-HĐND 06/02/2024 Nghị quyết: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông".
3 67/2024/NQ-HĐND 06/02/2024 Nghị quyết Quy định về học phí học kỳ II năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
4 161/NQ-HĐND 06/02/2024 Nghị quyết: Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 160/NQ-HĐND 06/02/2024 Nghị quyết: Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021- 2026.
6 159/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu ( đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình )
7 156/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
8 155/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
9 66/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
10 65/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »