Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 256/VP-TH 16/12/2020 Công văn: V/v cung cấp tài liệu phục vụ đại biểu tỉnh TXCT
2 212/VP-TH 03/11/2020 Báo cáo phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
3 153/ TB-HĐND 29/10/2020 Thông báo: nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
4 204/BC-VP 15/10/2020 Báo cáo: kết quả Hội nghị Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 và một số kiến nghị, đề xuất
5 199/BC-VP 02/10/2020 Báo cáo: tình hình công tác Quý III, nhiệm Quý IV năm 2020 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
6 234/VP-TH 29/10/2019 Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.
7 159/VP-TH 16/07/2019 Công văn về việc cung cấp tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
8 197/BC-VP 18/07/2018 Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khoá XVII (Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri)
9 183/TB-VP 29/06/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh
10 111/TB-VP 18/04/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2018 của Thường trực HĐND tỉnh
1 2 3 »