Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 194/KH-VHXH 24/08/2023 Kế hoạch khảo sát chuyên đề “Tình hình hoạt động các Trạm y tế xã và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh”.
2 46/KH-ĐGS 22/03/2022 Kế hoạch giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
3 45/QĐ-VHXH 22/03/2022 Quyết định Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
4 5/CTr-HĐND 07/01/2022 Chương trình Công tác của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
5 234/QĐ-VHXH 04/11/2021 Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
6 159/QĐ-HĐND 29/07/2021 Quyết định: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
7 54/KH-VHXH 29/03/2021 Kế hoạch: Tổ chức tổng kết hoạt động Ban VH - XH HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021
8 29/KH-HĐND 24/02/2021 Kế hoạch: Khảo sát công tác quản lý và phòng chống dịch Covid-19 tại các di tích lịch sử - văn hóa, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh
9 486 /CTr-HĐND 28/12/2020 Chương trình công tác của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021
10 478/KH-HĐND 25/12/2020 Kế hoạch khảo sát: Tình hình đời sống của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết dương lịch năm 2021 và Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021
1 2 »