Khối Thi đua các ngành tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai ký kết giao ước, phát động phong trào thi đua năm 2023  
Sáng ngày 16/02/2023, Khối Thi đua các ngành tổng hợp tỉnh Quảng Bình đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai ký kết giao ước, phát động phong trào thi đua năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của 08 đơn vị thành viên thuộc Khối, gồm Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch...
Xem tiếp
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2023  
Chiều ngày 09/02/2023 cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí Phó các Ban HĐND tỉnh và cán bộ, công chức, người...
Xem tiếp
Chi bộ Công tác Hội đồng nhân dân kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022  
Thực hiện Công văn số 126-CV/ĐU ngày 16/12/2022 của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng 2022 và lấy phiếu đánh giá theo Quy định số 06-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, chiều ngày 30/12/2022, Chi bộ Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại...
Xem tiếp
Chi bộ Dân nguyện - Thông tin kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022  
Sáng ngày 29/12/2022, Chi bộ Dân nguyện - Thông tin trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt để kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022. Đồng chí Trần Sơn Tùng, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.
Xem tiếp
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu, Khóa XIII  
Trong hai ngày 29 và 30 tháng 12 năm 2022, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự khai mạc Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc và toàn...
Xem tiếp