Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại TAND tỉnh, VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh  
Tiếp tục thực hiện giám sát chuyên đề: “Tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai”, trong 03 ngày từ 01 đến 03 tháng 6 năm 2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Lương Bình - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc trực tiếp với TAND tỉnh, VKSND tỉnh và Cục...
Xem tiếp
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình giải quyết, xét xử đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai  

 

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-BPC ngày 29/3/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai”, trong các ngày 05-06 và 10-11 tháng 5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp với TAND và VKSND các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.

Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tư pháp tại xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn  
Chiều ngày 29/4, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Trương Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì đã có buổi làm việc với UBND xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn để khảo sát chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã trong 03 năm 2019 đến 2021.
Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tư pháp tại huyện Quảng Trạch  
Ngày 28/4, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã trong 03 năm 2019 đến 2021 tại UBND xã Quảng Thạch và UBND huyện Quảng Trạch. Đồng chí Trương Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì các buổi làm việc.
Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tư pháp tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn  
Chiều ngày 26/4, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Trương Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì đã có buổi làm việc với UBND phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn để khảo sát chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã trong 03 năm 2019 đến 2021.
Xem tiếp