Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo và các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8  
Tại phiên họp sáng ngày 08/12/2022, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVIII.  
Ngày 02/12/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có các ông, bà thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban...
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết  
Sáng ngày 17/10/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết bổ sung số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 tỉnh Quảng Bình, do đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Pháp...
Xem tiếp
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại TAND tỉnh, VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh  
Tiếp tục thực hiện giám sát chuyên đề: “Tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai”, trong 03 ngày từ 01 đến 03 tháng 6 năm 2022, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Lương Bình - UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã làm việc trực tiếp với TAND tỉnh, VKSND tỉnh và Cục...
Xem tiếp
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình giải quyết, xét xử đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai  

 

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-BPC ngày 29/3/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: “Tình hình giải quyết, xét xử và thi hành án đối với các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai”, trong các ngày 05-06 và 10-11 tháng 5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp với TAND và VKSND các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.

Xem tiếp