Hỏi – đáp chính sách pháp luật về hoạt động người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (kỳ 5)  
Trong kỳ 5, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu một số nội dung hỏi – đáp liên quan tới một số nguy cơ, hoạt động phi pháp mà người lao động cần quan tâm khi đi làm việc tại nước ngoài và biện pháp phòng ngừa.
Xem tiếp
Hỏi – đáp chính sách pháp luật về hoạt động người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (kỳ 4)  
Trong kỳ 4, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu một số nội dung hỏi – đáp liên quan tới thủ tục pháp lý mà người lao động cần quan tâm khi đi làm việc tại nước ngoài.
Xem tiếp
Hỏi – đáp chính sách pháp luật về hoạt động người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (kỳ 3)  
Chương trình đối thoại về nội dung đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đã tập trung giải đáp cho người lao động các chính sách, pháp luật cũng như những thủ tục cần quan tâm khi đi làm việc tại nước ngoài. Trong kỳ 3, Đoàn ĐBQH Quảng Bình trân trọng giới thiệu một số nội dung hỏi đáp liên quan tới các chính sách, tổ chức hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài.
Xem tiếp
Hỏi – đáp chính sách pháp luật về hoạt động người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (kỳ 2)  
Tiếp tục nội dung chương trình Đối thoại giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình và người lao động về nội dung đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, Đoàn ĐBQH Quảng Bình trân trọng giới thiệu một số câu hỏi liên quan tới các chính sách cơ bản, các thủ tục mà người lao động cần biết khi đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng.
Xem tiếp
Hỏi – đáp chính sách pháp luật về hoạt động người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng (kỳ 1)  
Ngày 3/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình và Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Quảng Bình tổ chức chương trình đối thoại về nội dung đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Sau đây là một số nội dung hỏi đáp về chính sách, pháp luật liên quan tới hoạt động người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Trong kỳ 1, Đoàn...
Xem tiếp