Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  
Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã” của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tháng 12/2021, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành giám sát qua báo cáo và giám sát trực tiếp tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình ban hành Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện các nghị...
Xem tiếp
Một số kết quả qua Giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  
Thực hiện chương trình công tác năm 2022, từ ngày 9/3 đến 15/4/2022, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã triển khai giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016-2021”. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực và phối hợp tích cực của các thành viên và địa phương, đơn vị, hoạt động giám...
Xem tiếp