Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Sáng ngày 07/9/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND...
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII.  
Chiều ngày 20/7/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo báo cáo, thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó...
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Ngày 13/7/2022, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII do đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Văn hóa-Xã Hội, các đồng chí Phó Trưởng...
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 5  
Chiều ngày 24/5/2022, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Văn Bảo - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh...
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Sáng ngày 29/4/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Văn Bảo - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại...
Xem tiếp