Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17  
Ngày 02/7/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì; dự họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh...
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 15  
Sáng 22/3/2024, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức buổi họp với các sở, ngành để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trước khi trình tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì; tham dự có các đại biểu là Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh, các Phó Trưởng ban chuyên...
Xem tiếp
Thẩm tra dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp  
Ngày 05/02/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Trần Sơn Tùng, Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì; tham dự có các đại biểu là Ủy viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; các Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh: Ban Pháp chế, Ban Kinh...
Xem tiếp
Ban Văn Hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13  
Chiều ngày 02/02/2024, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì; tham dự có các đại biểu là Ủy viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; các Phó Trưởng ban...
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội: “Một số ý kiến nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh”  
Phiên họp chiều ngày 06/12/2023, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có một số ý kiến cần lưu ý đối với một dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Xem tiếp