Ban Văn hóa - Xã hội: “Một số ý kiến nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh”  
Phiên họp chiều ngày 06/12/2023, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có một số ý kiến cần lưu ý đối với một dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh  
Chiều ngày 28/11/2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa XVIII. Ông Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có ông Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh...
Xem tiếp
Ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội sau khi thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Sáng ngày 02/10/2023, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có một số ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh  
Sáng ngày 22/9/2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII. Ông Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có ông Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,...
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 10  
Phiên họp buổi chiều ngày 12/7/2023, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Xem tiếp