Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh  
Chiều ngày 18/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) do đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách họp thống nhất nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026  
Chiều ngày 07/9/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp để thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo thẩm tra các dự thảo các Nghị quyết trước khi trình tại Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII.
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026  
Chiều ngày 06/9/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII do đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh: Ban...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026  
Sáng ngày 18/7/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII do đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh: Ban Pháp chế, Ban...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết  
Sáng ngày 23/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực...
Xem tiếp