Thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Chiều ngày 04/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo và các Ủy viên...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Từ chiều ngày 03/12 đến sáng 04/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026  
Sáng ngày 30/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trước khi trình tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Tài chính trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Để có cơ sở thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh khoá XVIII, sáng ngày 01/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Tài chính để thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Sở tham mưu. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách thông qua thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Sáng ngày 26/10/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Ban...
Xem tiếp