Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết  
Sáng ngày 23/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thống nhất nội dung Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường trước Kỳ họp thứ 5  
Để có cơ sở thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), thời gian còn lại cuối giờ chiều ngày 18/5, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước Kỳ họp thứ 5  
Để có cơ sở thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), đầu giờ chiều ngày 18/5, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo và thành viên Ban Kinh tế - Ngân...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Tài chính trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Để có cơ sở thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khoá XVIII, chiều ngày 13/5/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Tài chính để thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Sở tham mưu. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Sáng ngày 13/5/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Ban Pháp chế, đại...
Xem tiếp