Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1302

  • Tổng 555.360

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh QB kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

21:52, Thứ Sáu, 6-5-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh QB kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (phần 1)

 

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh QB kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (phần 2)

 

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh QB kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (bản word)

 

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh QB kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. (phụ lục)

Các tin khác