Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chiều ngày 28/4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính...
Xem tiếp
Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVII
Sau một buổi làm việc, Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc kỳ họp, toàn văn như sau:
Xem tiếp
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Kỳ họp tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND khóa XVII
 

Tại Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ, phương hướng thời gian tới. Trang tin điện tử xin đăng toàn văn bài phát biểu  của đồng chí:
 

Xem tiếp
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND tỉnh khóa XVII
Chiều ngày 28/4/2021, HĐND tỉnh khóa XVII đã tiến hành Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc, toàn văn như sau:
Xem tiếp
Tài liệu Kỳ họp thứ 20 - HĐND tỉnh khoá XVII (Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021)
Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVII
Xem tiếp