Đại biểu Nguyễn Minh Tâm - Đồng bộ các quy hoạch để phát huy tối đa hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất quốc gia
Chiều nay 30/10/2021, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng...
Xem tiếp
Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh
Trưa ngày 29/10, sau một buổi làm việc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp, toàn văn như sau:
Xem tiếp
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Sáng ngày 29/10/2021, tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung cấp thiết phát sinh giữa hai kỳ họp. Chủ tọa và điều hành kỳ họp có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,...
Xem tiếp
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình thảo luận tại tổ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế và Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia
Hôm nay, 29/10, Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp với nội dung thảo luận tại tổ về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, Dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025).Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, các đồng...
Xem tiếp
Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh
Sáng ngày 29/10/2021, HĐND tỉnh khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc, toàn văn như sau:
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »