Khai mạc Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa XVII
 

Sáng ngày 02/4/2021, HĐND tỉnh khóa XVII đã tiến hành Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh giữa 02 kỳ họp và công tác cán bộ của HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc, toàn văn như sau:

Xem tiếp
Dự kiến Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 19 - Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem tiếp
Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem tiếp
Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Bố Trạch
Tiếp tục chương trình giám sát, cuối buổi chiều ngày 11/3/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kết hợp với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm việc với huyện Bố Trạch về công tác chỉ đạo và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026....
Xem tiếp
Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Ủy ban bầu cử xã Trung Trạch
Thực hiện kế hoạch giám sát, chiều ngày 11/3/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Minh Đề - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát làm chủ trì đã đến giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Ủy...
Xem tiếp