Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 99

  • Tổng 477.512

Dự kiến Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 19 - Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

22:24, Thứ Năm, 25-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức trong 01 ngày, bắt đầu từ 8h00, thứ sáu, ngày 02 tháng 4 năm 2021 (dự phòng 01 buổi), chương trình cụ thể như sau:


- Chào cờ, cử Quốc ca.


- Thông qua dự kiến Chương trình làm việc của kỳ họp.


- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.


* Trình bày các báo cáo, tờ trình:


1. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


2. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


3. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2.


4. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình.


5. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh.


6. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Quảng Bình.


7. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẩu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020.


8. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040.


9. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn.


10. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách tại kỳ họp thứ 19.


11. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.


12. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Hội đồng nhân dân tiến hành thảo luận tại hội trường


Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường về các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế. UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu.


* Đại diện các cơ quan trình các dự thảo nghị quyết, HĐND thảo luận và thông qua các nghị quyết:


1. Nghị quyết kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


2. Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


3. Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2.


4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình.


5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh.


6. Nghị quyết quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Quảng Bình.


7. Nghị quyết quy định mức thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẩu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020.


8. Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040.


9. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn.


10. Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.


* Hội đồng nhân dân tỉnh làm công tác nhân sự nhiệm kỳ 2016 - 2021.


- Bế mạc kỳ họp.


- Chào cờ, cử Quốc ca.* Thời gian làm việc:


                             - Buổi sáng từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút;


                             - Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00;


                             - Nghỉ giải lao giữa buổi 15 phút.

 

 

 

Các tin khác