Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 137

  • Tổng 477.550

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII

22:59, Thứ Tư, 24-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Sáng ngày 16/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để bàn, thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

 

Kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến tổ chức trong 01 ngày (trong đó có 01 buổi dự phòng), bắt đầu từ 8 giờ 00, thứ sáu, ngày 02/4/2021 tại Hội trường tầng 1, trụ sở UBND tỉnh. Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua 09 dự thảo nghị quyết về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm: (1) Nghị quyết thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (2) Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (3) Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2; (4) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình; (5) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh; (6) Nghị quyết quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Quảng Bình; (7) Nghị quyết quy định mức thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẩu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2020; (8) Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình; (9) Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Công Huấn - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành có liên quan đã giải trình về nội dung, quá trình chuẩn bị dự thảo Nghị quyết, cơ sở pháp lý và sự cần thiết phải ban hành nghị quyết đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

 

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

 

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị

 

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị


Đại diện Ban Quản lý khu kinh tế phát biểu tại hội nghị


Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị


Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu tại hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp do Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo liên quan gửi đến các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra đúng thời gian quy định. Việc chuẩn bị văn bản trình tại kỳ họp cần được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, quy trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả khi ban hành.

Thùy Linh

 

Các tin khác