Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 84

  • Tổng 477.497

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

22:18, Thứ Năm, 25-3-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và thống nhất ý kiến tại Hội nghị liên tịch ngày 16 tháng 3 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thứ 19 này được tổ chức trong 01 ngày, thứ sáu, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 02/4/2021 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố Đồng Hới.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp./.
 

Trần Thị Thu

Các tin khác