Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 371

  • Tổng 3.302.490

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH KHOÁ XVIII

14:12, Thứ Sáu, 17-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tài liệu kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII 

 

 

 

 

0. Chương trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh 

 

I. CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

(1). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

(2). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

(3). Tờ trình và  dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

- Tờ trình

 

- Dự thảo Nghị quyết

 

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP

 

(1). Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

(2). Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

Các tin khác