Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1334

  • Tổng 861.991

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tư pháp của UBND cấp xã

17:39, Thứ Tư, 30-3-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Tiếp tục triển khai kế hoạch khảo sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác tư pháp của UBND cấp xã trong 03 năm 2019 đến 2021, ngày 23/3, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Trương Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì đã làm việc với UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới.

 

 

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND xã Trường Sơn

 

Theo báo cáo của UBND xã Trường Sơn, Trường Sơn là một xã miền núi nằm ở phía Tây huyện Quảng Ninh với diện tích tự nhiên hơn 77 nghìn ha và dân số trên 5 nghìn dân, trong đó dân tộc Vân Kiều chiếm hơn 60% tổng dân số trong toàn xã. Với đặc điểm về địa hình, dân cư của xã nên việc triển khai các nhiệm vụ công tác nói chung và công tác tư pháp nói riêng thời gian qua gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn xã, các nhiệm vụ tư pháp đã được triển khai đồng bộ và toàn diện, đạt được kết quả trên các lĩnh vực như: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với các hình thức cụ thể, phù hợp với bà con đồng bào dân tộc thiểu số; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật; hoạt động của Tổ hòa giải cơ sở đã góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân; việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được tiến hành hằng năm;…

 

 

Đại diện lãnh đạo UBND xã Nghĩa Ninh báo cáo với Đoàn khảo sát

 

Tại xã Nghĩa Ninh, trong thời gian qua UBND xã luôn bám sát chương trình công tác hằng năm và triển khai các mặt công tác tư pháp với nhiều phương pháp đổi mới, sát đúng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, như: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng, đã kịp thời ban hành và triển khai các kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn xã; công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật được quan tâm, đã tiến hành mở sổ theo dõi việc bổ sung và mượn sách theo đúng quy định, tủ sách hiện có trên 127 đầu sách; công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được thực hiện có hiệu quả; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân.


Phát biểu tại các buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát đã nêu lên một số vấn đề cần làm rõ, như: hiệu quả hoạt động của Tổ hòa giải cơ sở, tinh thần, trách nhiệm của các hòa giải viên; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tập trung vào hình thức nào để phù hợp với các đối tượng cụ thể, địa bàn của xã; việc lập dự toán, phân bổ kinh phí cho công tác tư pháp theo quy định pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh;… 

 

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các xã trong thời gian qua, chia sẻ những khó khăn của các xã trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tư pháp; đồng thời, đề nghị UBND các xã tiếp thu ý kiến tham gia của Đoàn khảo sát để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và gửi lại Ban Pháp chế để có cơ sở tổng hợp vào báo cáo kết quả khảo sát của Ban./.
 

Phòng DNTT

Các tin khác