Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 7609

  • Tổng 3.144.825

Thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023”

14:54, Thứ Sáu, 20-10-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

* Mục đích

 

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, tìm ra giải pháp thiết thực cho cải cách hành chính.

 

Thông qua cuộc thi góp phần cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

* Yêu cầu

 

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, nghiêm túc, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, việc đánh giá phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, công bằng và khách quan.

 

Các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo, vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn để đề xuất giải pháp mới cho cải cách hành chính.

 

* Đối tượng

 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã.

 

* Nội dung

 

Người dự thi đề xuất các ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính mới, chưa từng áp dụng trên địa bàn tỉnh, có thể đề xuất ý tưởng, giải pháp đã áp dụng tại cơ quan mình để nhân rộng mô hình và tập trung vào các nội dung chính sau:

 

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

 

- Cải cách thể chế

 

- Cải cách thủ tục hành chính

 

- Cải cách tổ chức bộ máy

 

- Cải cách chế độ công vụ

 

- Cải cách tài chính công

 

- Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

 

- Cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

 

* Hình thức và yêu cầu

 

- Hình thức

 

Bài thi được trình bày dưới hình thức bài viết, cỡ chữ 14, phông Time New Roman, có ghi rõ họ tên, cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại của người dự thi/ nhóm tác giả, có thể kèm theo video, sản phẩm, hình ảnh minh họa.

 

Người dự thi gửi bài thi về cơ quan, đơn vị mình đang công tác, hoặc UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi cư trú; tổ chức chính trị-xã hội mà mình là đoàn viên, hội viên.

 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các tổ chức chính trị-xã hội tiến hành sơ loại, chọn lọc các bài dự thi chất lượng tốt nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Sở Nội vụ).

 

Trong trường hợp cần thiết, Ban Giám khảo yêu cầu tác giả bài thi thuyết trình rõ thêm và bảo vệ ý tưởng, giải pháp của mình trước Ban Giám khảo.

 

- Yêu cầu bài thi

 

Đúng chủ đề, nội dung liên quan công tác cải cách hành chính; thể hiện tính sáng tạo, tính mới, đề xuất các cách làm hay, hiệu quả trong cải cách hành chính của các tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; người dân và doanh nghiệp. Bài dự thi đảm bảo trung thực, thông tin trích dẫn quy định pháp luật chính xác; không được sao chép bất cứ các công trình, sáng kiến, giải pháp của các tác giả khác.

 

* Thời gian thi

 

- Các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch, tổ chức chấm sơ loại, chọn lọc bài thi có chất lượng gửi về Sở Nội vụ: Trước ngày 10/11/2023.

 

- Chấm điểm bài thi: Trước ngày 25/11/2023.

 

- Công bố giải thưởng: Tháng 12/2023.

 

* Số lượng bài dự thi

 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Mỗi đơn vị gửi 03 bài thi có chất lượng nhất sau khi đã chấm sơ loại tại cơ quan, đơn vị.

 

Nội dung Thể lệ cuộc thi xem chi tiết tại đây./.

 

HB

Các tin khác