Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: “Một số ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Bình”  
Ngày 17/5/2024, HĐND tỉnh Quảng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề). Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Bình do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Y tế và Sở Nội vụ  
Thực hiện kế hoạch giám sát, trong 02 ngày 08/5 và 09/5/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn đã tổ chức làm việc với các sở: Y tế, Nội vụ để giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về sắp xếp bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công...
Xem tiếp
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế làm việc với một số cơ quan, địa phương  
Trong 02 ngày, từ 02/5 đến 03/5/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với một số cơ quan, địa phương để giám sát “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng...
Xem tiếp
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế làm việc với một số cơ quan, địa phương  
Trong 02 ngày, từ 23/4 đến 24/4/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với một số cơ quan, địa phương để giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận Kế hoạch giám sát chuyên đề  
Chiều ngày 14/3/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận các nội dung, công việc chuẩn bị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Cùng...
Xem tiếp