Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 695

  • Tổng 3.308.149

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế làm việc với một số cơ quan, địa phương

Post date: 26/04/2024

Font size : A- A A+

Trong 02 ngày, từ 23/4 đến 24/4/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với một số cơ quan, địa phương để giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

 

Trong đó, chiều ngày 23/4, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND huyện Bố Trạch và một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện. Đồng chí Trương Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo UBND huyện và một số phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

 

 

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bố Trạch báo cáo tại buổi làm việc

 

Đầu giờ chiều, Đoàn làm việc với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bố Trạch để nắm bắt một số tình hình trước khi làm việc với UBND huyện.

 

 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch báo cáo tại buổi làm việc

 

Theo báo cáo của UBND huyện Bố Trạch, tại thời điểm giám sát, bộ máy hành chính của UBND huyện có 13 phòng, ban chuyên môn và 111 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó: có 02 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 109 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên); Tổng số biên chế có mặt đến ngày 31/12/2023 gồm: 89 công chức và 2.794 viên chức. Bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp đã được sắp xếp đảm bảo theo chủ trương của Đảng và các quy định liên quan. Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được sắp xếp, bố trí phù hợp với Đề án vị trí việc làm. Thời gian qua, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, công tác đánh giá chất lượng cuối năm có một số cơ quan, đơn vị chưa đúng thực chất; công tác tinh giản biên chế tuy đạt được chỉ tiêu về số lượng, nhưng chưa gắn với việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với vị trí việc làm.

 

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện làm rõ thêm một số vấn đề về: công tác phổ biến, quán triệtcác quy định của Chính phủ và bộ, ngành liên quan; việc cụ thể hoá các quy định, hướng dẫn của cấp trên; việc hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị SNCL cấp huyện; công tác đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức để đảm bảo phù hợp với Đề án vị trí việc làm; việc biệt phái viên chức tại các đơn vị sự nghiệp đến công tác tại cơ quan hành chính làm công việc ở vị trí việc làm là công chức,...

 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện đã giải trình làm rõ các vấn đề mà các thành viên tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Tiếp đó, các bên tiến hành thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

 

 

Đồng chí Trương Thị Phương Lanphát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Bố Trạch

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trương Thị Phương Lan nhấn mạnh: trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cụ thể các vấn đề liên quan tại buổi làm việc, đề nghị UBND huyệntiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tiếp tục chương trình giám sát, sáng ngày 24/4, Đoàn giám sát đã làm việc với Trường Cao đẳng Y tế. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Uỷ viênBan Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạoTrường và một số phòng, khoa trực thuộc.

 

 

Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế báo cáo tại buổi làm việc

 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trường báo cáotình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng viên chức của Trường và nội dung giải trình theo yêu cầu,thành viên Đoàn giám sát đã tham gia các ý kiến tập trung vào các vấn đề bất cập, vướng mắc, như: việc thực hiện lộ trình tự chủ trong khi chỉ tiêu tuyển sinh không đạt kế hoạch đào tạo; chế độ thù lao cho đội ngũ viên chức, giảng viên chưa tương xứng với vai trò vị trí nên chưa thu hút được nhân lực chất lượng cao,…v.v.

 

 

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc vớiTrường Cao đẳng Y tế

 

Đại diện lãnh đạo Trường đã trao đổi, giải trình làm rõ các vấn đề mà các thành viên tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Tiếp đó, các bên tiến hành thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

 

 

 Đồng chí Nguyễn Lương Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc vớiTrường Cao đẳng Y tế

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lương Bình ghi nhận những cố gắng của Trường trong việc sắp xếp bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức để đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực y tế tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Trường tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, xây dựng đội ngũ viên chức, giảng viên ngày càng đạt chất lượng cao, không ngừng quan tâm chiến lược tuyển sinh, chất lượng giảng dạy để cũng cố duy trì hoạt động, vận hành bộ máy có hiệu quả trong thời gian tới./.

Văn Duyên

More