Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận Kế hoạch giám sát chuyên đề  
Chiều ngày 14/3/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thảo luận các nội dung, công việc chuẩn bị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì. Cùng...
Xem tiếp
Ban Pháp chế: “Một số ý kiến nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh”  
Phiên họp chiều ngày 06/12/2023, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có một số ý kiến cần lưu ý đối với một dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp
Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa XVIII  
Sáng ngày 01/12/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng...
Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp  
Ngày 24/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban chuyên trách các...
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII  
Chiều ngày 28/9/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì; tham dự có các đại biểu là Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các Phó Trưởng ban chuyên trách các...
Xem tiếp