Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1462

  • Tổng 2.825.995

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026  
Sáng ngày 29/3/2024, tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung cấp thiết phát sinh giữa hai kỳ họp. Chủ tọa và điều hành kỳ họp có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND...
Xem tiếp
Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh  
Sáng ngày 29/3/2024, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 15. Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
Xem tiếp