Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn giao thông  
Sáng ngày 4/4, tại huyện Minh Hóa, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật (CS, PL) về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2009 đến hết năm 2023".
Xem tiếp
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa và đường bộ  
Ngày 3/4, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật (CS, PL) về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2009 đến hết năm 2023" tại các đơn vị: Công ty CP Đường sắt Quảng Bình, Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Quảng Bình và Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 494....
Xem tiếp
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới  
Chiều ngày 02/4, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật (CS, PL) về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2009 đến hết năm 2023" tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh.
Xem tiếp
Giám sát tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Đồng Hới  
Sáng ngày 02/4, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật (CSPL) về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TP. Đồng Hới từ năm 2009 đến hết năm 2023.
Xem tiếp
Giám sát tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các Sở, ngành trong tỉnh  
Ngày 1/4, đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật (CS, PL) về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ năm 2009 đến hết năm 2023” tại các sở: Giao thông vận tải (GTVT), Tài chính và Ban ATGT tỉnh.
Xem tiếp