Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 522

  • Tổng 3.307.976

Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII

Post date: 29/03/2024

Font size : A- A A+

 

Kính thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

 

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

 

Sau một buổi làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 15 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 

HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua (11) Nghị quyết về kinh tế - xã hội, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy thành những quy định cụ thể, tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

 

 

Đồng chí Trần Hải Châu phát biểu bế mạc kỳ họp

 

 

Trong đó, có một số Nghị quyết rất quan trọng, phạm vi tác động xã hội rộng lớn, như: (1) Quy định mức giá khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh quản lý; (2) Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án ‘‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; (3) Quyết định bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024; (4) Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quyết định bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và các chính sách khác v.v.

 

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

 

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết về miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của đồng chí Mai Văn Minh, đồng chí Nguyễn Chí Thắng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ủy viên UBND tỉnh, nay được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đảm nhận nhiệm vụ mới.

 

Xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Trần Quang, đồng chí Nguyễn Hoài Nam và đồng chí Trần Quốc Tuấn vừa được HĐND tỉnh bầu làm Ủy viên UBND tỉnh. Chúc các đồng chí luôn phát huy tốt năng lực cá nhân, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

 

Kính thưa HĐND tỉnh,

 

Để tạo được sự bứt phá, tăng tốc trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ quý đầu của năm 2024, ngay sau Kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

 

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, kịp thời nắm bắt, phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,

 

Kính thưa HĐND tỉnh,

 

Kỳ họp thứ 15 - Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa 18 đã thành công tốt đẹp.

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa Kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí đã dự và tham gia rất trách nhiệm với Kỳ họp.

 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành trong tỉnh đã phối hợp chuẩn bị tốt cho Kỳ họp. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh đã đến dự, đưa tin, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp.

 

Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và những nhân tố mới trong đội ngũ lãnh đạo, cốt cán của tỉnh sẽ tạo nên một sự tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ, toàn diện trong năm nay, là cơ sở quan trọng để chúng ta hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025.

 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa 18.

 

Một lần nữa, kính chúc các quý vị đại biểu và đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

More