Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 656

  • Tổng 3.308.110

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Post date: 29/03/2024

Font size : A- A A+

 

Sáng ngày 29/3/2024, tại Hội trường UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung cấp thiết phát sinh giữa hai kỳ họp. Chủ tọa và điều hành kỳ họp có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Vĩnh Thế, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự kỳ họp có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

 

 

 

 Quang cảnh kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), đồng chí Trần Hải Châu nêu rõ: Để kịp thời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh thành những quy định chi tiết, sát thực tế để chính quyền các cấp triển khai thực hiện, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định triệu tập Kỳ họp chuyên đề để xem xét, cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy thành những quy định chi tiết, sát thực tế để chính quyền các cấp triển khai thực hiện. Theo đó, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, tích cực thảo luận để các nghị quyết của HĐND tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.

 

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra các nội dung của các Ban HĐND tỉnh; đại diện UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh về các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

 

Với tinh thần khách quan, dân chủ, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, gồm: (1) Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024 (nguồn vốn ngân sách địa phương); (2) Nghị quyết điều chỉnh và dừng chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; (3) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; (4) Nghị quyết về giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh thực hiện một số nội dung chi trong dự toán ngân sách năm 2024; (5) Nghị quyết hỗ trợ kinh phí để thực hiện chi trả bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2022; (6) Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Quảng Bình quản lý; (7) Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (8) Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (9) Nghị quyết về quyết định bổ sung biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 tỉnh Quảng Bình; (10) Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; (11) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 22 trụ sở Công an xã thuộc Công an tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 1)  nghị quyết này thông qua theo chế độ Mật.

 

 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho đồng chí Mai Văn Minh (phải) và đồngchí Nguyễn Chí Thắng (trái)

 

Cũng tại kỳ họp, HĐND tiến hành kiện toàn công tác nhân sự theo thẩm quyền. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Mai Văn Minh, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đồng chí Nguyễn Chí Thắng, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ lý do chuyển công tác khác.

 

 

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu  Ủy viên UBND tỉnh

 

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các đồng chí: Nguyễn Trần Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh VP UBND tỉnh; Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với số phiếu tín nhiệm cao đồng chí Nguyễn Trần Quang, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, đồng chí Trần Quốc Tuấn đã trúng cử Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

 

Đồng chí Trần Hải Châu phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND khẳng định tầm quan trọng của các nghị quyết được thông qua đối với yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Về công tác nhân sự, thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của các đồng chí Mai Văn Minh, Nguyễn Chí Thắng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Ủy viên UBND tỉnh, nay được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đảm nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng đối với các đồng chí: Nguyễn Trần Quang, Nguyễn Hoài Nam và Trần Quốc Tuấn vừa được HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của mình trong cương vị mới, chung sức cùng toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng thời, kịp thời nắm bắt, phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Phòng DNTT

 

More