Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1431

  • Tổng 2.852.385

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp để thảo luận một số vấn đề trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

Post date: 17/11/2023

Font size : A- A A+

Sáng ngày 15/11/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp để thảo luận, bàn bạc một số vấn đề trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đồng chí Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

 

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang 2023; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và bổ sung dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 vào chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thay mặt UBND tỉnh báo cáo tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của đại diện UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận về cơ sở pháp lý các nội dung trình, xác  định thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đối với những nội dung do UBND tỉnh trình để giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Đồng chí Hoàng Xuân Tân- TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu thảo luận

 

Qua trao đổi, thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các nội dung trình HĐND tỉnh để ban hành, bao gồm: việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý) và bổ sung dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 vào chương trình Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh. Riêng việc điều chỉnh kế hoạch vốn kéo dài năm 2022 sang 2023, đề nghị UBND tỉnh xác định đúng thẩm quyền để giải quyết, xử lý phù hợp với quy định.

 

 

Đồng chí Trần Hải Châu phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết thúc tại cuộc họp, đồng chí Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: đây là những vấn đề cấp bách, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, xử lý, giải quyết kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hoàn chỉnh các tài liệu trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. 

Văn Duyên

More