Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 264

  • Tổng 3.312.414

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế làm việc với một số cơ quan, địa phương

Post date: 08/05/2024

Font size : A- A A+

 

Trong 02 ngày, từ 02/5 đến 03/5/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với một số cơ quan, địa phương để giám sát “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia có các đồng chí thành viên Đoàn giám sát; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, địa phương liên quan.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc với UBND huyện Quảng Trạch

 

Chiều ngày 02/5, Đoàn giám sát đã làm việc với UBND huyện Quảng Trạch. Theo báo cáo của UBND huyện, tại thời điểm giám sát, bộ máy của UBND huyện có 12 phòng, ban chuyên môn và 65 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó: có 02 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, 63 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). Tổng số biên chế có mặt đến ngày 31/12/2023 là 1.878 người, gồm: 81 công chức và 1.797 viên chức. Từ năm 2021-2023, UBND huyện đã thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện làm rõ thêm một số vấn đề về: việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy địnhmới; việc xây dựng Đề án vị trí việc làm sau sắp xếp bộ máy; Tình hình xây dựng kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2025; việc biệt phái viên chức tại các đơn vị sự nghiệp đến công tác tại cơ quan hành chính làm công việc ở vị trí việc làm là công chức,...

 

 

 Đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch báo cáo tại buổi làm việc

 

Đại diện lãnh đạo UBND huyện đã giải trình làm rõ các vấn đề mà các thành viên tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Đồng thời, các bên tiến hành thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Lương Bình ghi nhận những thành quả của UBND huyện trong thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp bộ máy; bố trí, quản lý, sử dụng biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ máy sau sắp xếp trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tiếp tục chương trình giám sát, chiều ngày 03/5, Đoàn giám sát đã làm việc vớiBan quản lý Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.

 

 

 Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng báo cáo tại buổi làm việc

 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng báo cáo tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng viên chứcvà nội dung giải trình theo yêu cầu, thành viên Đoàn giám sát đã tham gia các ý kiến tập trung vào các vấn đề bất cập, vướng mắc, như: những vướng mắc trong việc sắp xếp, bố trí vị trí của Hạt Kiểm lâm Vườn; việc xây dựng Đề án vị trí việc làm như thế nào trong khi bộ máy, biên chế củaBan quản lý Vườn hiện đang theo quy định của Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chứcquản lý hệ thống rừng đặc dụng; công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức nhằm khắc phục tình trạng vẫn còn một số cán bộ có trình độ chuyên môn chưa phù hợp vị trí công tác, trình độ lý luận chính trị một số cán bộ bổ nhiệm không đảm bảo theo quy định, chức danh nghề nghiệp và trình độ chuyên môn được đào tạo của một số viên chức chưa phù hợp với vị trí việc làm đã bố trí,…v.v.

 

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Vườn đã trao đổi, giải trình làm rõ các vấn đề mà các thành viên tham gia ý kiến tại buổi làm việc. Tiếp đó, các bên tiến hành thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

 

 

 Đồng chí Nguyễn Lương Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lương Bình ghi nhận những cố gắng tích cực của Ban quản lý Vườn trong việc sắp xếp bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức để thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản thiên nhiên. Đồng thời, đề nghị Ban quản lý Vườn tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy các kết quả đạt được, xây dựng đội ngũ viên chức ngày càng đạt chất lượng cao, không ngừng quan tâm chất lượng viên chức cũng như toàn bộ biên chế hiện đang sử dụng để cũng cố duy trì hoạt động, vận hành bộ máy có hiệu quả trong thời gian tới./.

 

Văn Duyên

More