Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 71

  • Tổng 3.298.114

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo và các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8

Post date: 10/12/2022

Font size : A- A A+

Tại phiên họp sáng ngày 08/12/2022, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế  HĐND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

Thực hiện quy định pháp luật và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp này, Ban Pháp chế thẩm tra 07 báo cáo và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tinh khóa XVIII, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 của tỉnh Quảng Bình; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 

 

Ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế  HĐND tỉnh

 

Qua thẩm tra các báo cáo liên quan đến lĩnh vực Ban thẩm tra, phụ trách, Ban Pháp chế HĐND tinh nhất trí với các báo cáo, đồng thời có một số ý kiến đề nghị:

Ủy ban nhân dân tỉnh: Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng quân sự, biên phòng, công an và các ngành, địa phương nắm chắc tình hình cơ sở; đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế; tổ chức có hiệu quả hoạt động đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm ma túy, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tội phạm trên không gian mạng; Quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm trong quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính, tài sản công … Thực hiện xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng; Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, các đoàn thể tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong chấp hành pháp luật. Chỉ đạo các ngành, địa phương quan tâm bố trí, chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đối ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo; Thực hiện nghiêm túc quy định tiếp, đối thoại trực tiếp với người dân.

Toàn án nhân dân tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng trong thu thập, đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật qua đó giảm số lượng bản án, quyết định bị hủy, sửa do sai sót, vi phạm của cấp sơ thẩm. Phản ánh, kiến nghị với các cơ quan, tổ chức đang quản lý các vị Hội thẩm nhân dân ưu tiên bố trí công việc hợp lý để các vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử theo phân công của Tòa án.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tiếp tục quán triệt nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các loại án, từ giai đoạn điều tra, công tác thu thập, đánh giá chứng cứ, xét xử; hạn chế tình trạng án hình sự bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm sát bản án để kháng nghị phúc thẩm, đề xuất cấp có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tăng cường kiểm sát tạm giam, tạm giữ, thi hành án đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo THADS tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các ban, ngành khác liên quan thi hành dứt điểm những vụ việc trọng điểm, phức tạp; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có giá trị thi hành lớn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là chỉ tiêu về tiền trong năm 2023.

Về dự thảo các Nghị quyết, qua thẩm tra đảm bảo căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Vì vậy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp này./.

HB

More