Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 478

  • Tổng 3.312.628

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9

Post date: 28/03/2023

Font size : A- A A+

Phiên họp buổi sáng ngày 24/3/2023, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

 

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, đồng chí Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, gồm: Dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023 và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

 

Đồng chí Phạm Thái Quý - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 9

 

Theo đó, qua thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Ban thẩm tra, phụ trách, Ban Pháp chế HĐND tinh đã có ý kiến đối với từng dự thảo nghị quyết như: (1).“Đối với dự thảo Nghị quyết quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023”, theo báo cáo của UBND tỉnh, năm học 2022 - 2023 và trên cơ sở quy định của Chính phủ, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023 là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, rất kịp thời và cần thiết, giải quyết được vấn đề thiếu nhiều giáo viên, làm cơ sở cho việc ký hợp đồng, quản lý và sử dụng lao động hợp đồng làm công việc dạy học trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Ban Pháp chế đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ này, đồng thời đề nghị UBND tỉnh, sau khi Nghị quyết được thông qua, sớm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện hợp đồng giáo viên theo đúng ý kiến của cấp có thẩm quyền; quá trình hợp đồng đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, xem xét có chính sách thu hút nguồn lao động chất lượng cao vào làm việc cho ngành giáo dục của tỉnh. (2). “Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình”, theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan mình. Vì vậy, việc Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Quảng Bình là có cơ sở pháp lý và cần thiết trong tình hình hiện nay, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp này./.

HB

More