Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 1636

  • Tổng 2.839.752

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 10- HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 05/07/2023

Font size : A- A A+

 

Trước kỳ họp thứ  10- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 12-16/6/2023. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa; Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời, cụ thể ý kiến, kiến nghị như sau: 

 

1. Tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ở điểm b, mục 1 nêu: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới, bờ biển; hàng năm, bố trí một phần ngân sách địa phương để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; mục 2 nêu: UBND các tỉnh, thành phố khác phối hợp với các Bộ, ngành, Trung ương và UBND các tỉnh biên giới quan tâm đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới. Tuy nhiên, 2 nội dung nêu trên trong các năm vừa qua xã Thanh Hóa (xã biên giới) chưa được hỗ trợ để có kinh phí hoạt động thường xuyên và đầu tư phát triển KT-XH (trong điều kiện ngân sách địa phương hạn hẹp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn). Đề nghị Tỉnh sớm bố trí, hỗ trợ kinh phí để xã Thanh Hóa huyện Tuyên Hóa thực hiện (cử tri xã Thanh Hóa).

 

2. Tại Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2025 với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc một cách bền vững, nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển kinh tế - xã hội với các dân tộc khác trong vùng. Tại mục 4 nêu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo định hướng tiêu chí nông thôn mới; hỗ trợ phát triển sản xuất; thực hiện các chính sách về GD-YT; song đến nay đã đến giai đoạn nước rút, mà một số hạng mục thiết yếu, nội dung quan trọng chưa được đầu tư, hỗ trợ như: Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình thủy lợi, lớp học kiên cố, nhà sinh hoạt cộng đồng; việc giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng (trong lúc đó cơ sở hạ tầng tại bản còn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận lao động thiếu việc làm, thu nhập không ổn định, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn). Đề nghị Tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các hạng mục nêu trên (cử tri xã Thanh Hóa).

 

3. Tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”. Tại mục 1 điều 1 nêu: đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Đến nay đã vào giai đoạn cuối nhưng một số nhiệm vụ và giải pháp chưa được quan tâm đầy đủ như: kinh phí hoạt động tuyên truyền, hoạt động tư vấn (trong điều kiện xã Thanh Hóa bình quân tuổi thọ thấp, chất lượng dân số và nguồn lực đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế). Đề nghị Tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí để thực hiện theo quyết định trên (cử tri xã Thanh Hóa).

 

4. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm, rà soát và hỗ trợ chế độ chính sách đối với dân công hoả tuyến trên địa bàn xã; vì hiện nay nhiều dân công hoả tuyến chưa được hưởng chế độ của nhà nước (cử tri xã Thanh Hóa).

 

5. Khu di tích hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa được quy hoạch 12,5 ha, nhưng đến nay nguồn vốn chưa đủ để xây dựng. Đề nghị Tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng khu di tích tâm linh này được khang trang, phục vụ Nhân dân về tham quan để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp (cử tri xã Thanh Hóa).

 

6. Cử tri kiến nghị đối với Liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc khác chiến, nhiều người chưa tìm được mộ chí để hồi hương, một số liệt sỹ đến nay đã được người thân tìm về quy tập vào nghĩa trang  gia đình nhưng chưa được chế độ gì. Đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí quy tập và xây dựng, tu sửa vỏ mộ được khang trang, nhằm tri ân hương hồn của những liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc (cử tri xã Thanh Hóa).

 

7. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi, trong đó có hạng mục xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, định mức 84 triệu đồng, nhưng tỉnh lại tách ra hai phần 40 triệu giao cho huyện giải phóng mặt bằng và 44 triệu giao cho xã xây dựng nhà ở cho bà con. Với nguồn vốn này quá ít rất khó để xây dựng được nhà ở cho bà con dân tộc. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng hợp nhất hai nguồn vốn và giao cho xã để làm nhà ở cho đồng bào DTTS cùng một dự án mới có thể làm được. Đồng thời đề nghị Tỉnh xem xét hỗ trợ thêm các nguồn vốn khác để làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số (cử tri xã Lâm Hóa).

8. Đề nghị Tỉnh xem xét, sớm có hướng dẫn thực hiện tiểu dự án 1 của dự án 10, 2 năm liền xã được cấp vốn nhưng chưa có hướng dẫn để thực hiện, dẫn đến chậm giải ngân, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện dự án, hiện nay nhiều nội dung của dự án đang chưa rõ, khó thực hiện (cử tri xã Lâm Hóa).

 

9. Đề nghị Tỉnh nâng mức hợp đồng với cán bộ cắm bản, vì giá cả thị trường thay đổi nhưng cán bộ cắm bản vẫn giữ nguyên mức phụ cấp 1,6 triệu/người/tháng cách đây hơn 10 năm, đã lạc hậu so với hiện nay (cử tri xã Lâm Hóa).

 

 10. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các ban, các ngành, các cấp có liên quan làm việc với cục quản lý đường bộ, quản lý đường mòn Hồ Chí Minh, xin đấu nối từ đường mòn Hồ Chí Minh lên di tích lịch sử trận địa Pháo Bắc Ca Tang, ở Lâm Hóa (cử tri xã Lâm Hóa).

 

 11. Tuyến đường từ xã Hương Hóa đi thị trấn Đồng Lê bị xuống cấp nghiêm trọng, nhân dân đi lại rất khó khăn và mất an toàn, đề nghị Tỉnh sớm đầu tư xây dựng tuyến đường tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được an toàn (cử tri xã Thanh Hóa).

 

12. Đất rừng tại xã Lâm Hóa hiện nay nhiều người dân đã trồng và khai thác keo nhiều lứa, nhưng trên bản đồ vẫn thể hiện đất khoanh nuôi bảo vệ. Đề nghị Tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan có chủ trương rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tại xã Lâm Hóa để người dân vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển kinh tế như trồng rừng kinh tế (cử tri xã Lâm Hóa).

 

13. Cử tri có ý kiến Nhà nước giao đất rừng cho Nhân dân gồm rừng sản xuất và rừng khoanh nuôi bảo vệ, tuy nhiên những hộ có đất rừng khoanh nuôi bảo vệ không có kinh phí để bảo vệ, nhưng nghĩa vụ phải thực hiện. Đề nghị Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho những hộ được cấp đất rừng khoanh nuôi bảo vệ để người dân có trách nhiệm bảo vệ, quản lý rừng (cử tri Thanh Hóa).

 

14. Hiện nay cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân các xã Thanh Hóa, Hương Hóa, Thanh Thạch, Lâm Hóa nhu cầu giao dịch qua thẻ ATM ngân hàng rất lớn, nhưng mỗi lần giao dịch phải về Đồng Lê, Tuyên Hóa hoặc ra Hương Khê, Hà Tĩnh để giao dịch rất bất tiện. Đề nghị Tỉnh có ý kiến với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn để xây dựng cây ATM tại xã Thanh Hóa tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân trong xã và các xã lân cận thuận tiện trong việc giao dịch, rút tiền (cử tri xã Thanh Hóa).

More