Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 1693

  • Tổng 2.852.647

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 21/03/2023

Font size : A- A A+

 

Sau kỳ họp thứ  8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 27/12 đến 30/12/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa; Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 03/TTHĐND-VP ngày 10/2/2023 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể ý kiến, kiến nghị như sau: 

 

1. Năm 2021, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa được UBND tỉnh quyết định công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo quy định của Chính phủ các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được Chính phủ hỗ trợ 8 - 9 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 được đầu tư 7 - 8 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tuy nhiên đến nay xã Đồng Hóa chưa được các cấp đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các tiêu chí. Đề nghị Tỉnh kiến nghị với cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới cho xã Đồng Hóa để nâng cấp các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Chính phủ (cử tri Nguyễn Tiến Nam, xã Đồng Hóa).

 

2. Đề nghị Tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ban, ngành khảo sát và hỗ trợ kinh phí làm Cầu treo hoặc cầu cứng bắc qua Sông Gianh tại thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại được an toàn và lâu dài, nhất là con em trong thôn đi lại học tập về mùa mưa lũ (cử tri Nguyễn Tiến Nam, xã Đồng Hóa).

 

3. Đề nghị Tỉnh kiến nghị các cơ quan chức năng khảo sát tuyến đường giao thông từ thôn Đồng Phú, xã Đồng Hóa đi về qua Đập Khe Nèng, xã Thạch Hóa để thuận tiện cho bà con đi lại khi chưa làm được cầu cứng bắc qua sông Gianh tại Đồng Hóa. (cử tri Nguyễn Tiến Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa).

 

4. Theo quy định của UBND tỉnh những xã về đích nông thôn mới sau 2 năm, tiền đấu giá quyền sử dụng đất, chỉ trích lại cho địa phương 40%, gây khó khăn cho cơ sở không có nguồn thu để chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đề nghị Tỉnh cần điều chỉnh phần trích lại 80% như trước đây để các xã tăng nguồn thu, đồng thời chi đầu tư trở lại trên địa bàn xã. (cử tri xã Đồng Hóa).

 

5. UBND tỉnh, huyện giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn xã Tiến Hóa cơ bản hoàn thành, tuy nhiên có một khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do tỉnh quản lý là 1,5 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa được tỉnh điều tiết cho ngân sách xã, vì vậy xã bị hụt nguồn thu từ các khoản thuế được điều tiết và đưa vào cân đối tài chính thu, chi hàng năm cho xã. Đề nghị Tỉnh kịp thời điều tiết cho UBND xã, đồng thời trong năm 2023 Tỉnh cần điều tiết hàng tháng hoặc hàng quý để tránh tình trạng hụt thu ngân sách xã. (cử tri Nguyễn Quyết Chiến, xã Tiến Hóa).

 

6. Theo Nghị quyết số 13/2021/NQ -HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giải đoạn 2022 - 2025, theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Phí bảo vệ môi trường không được điều tiết cho xã. Đề nghị Tỉnh quan tâm điều tiết phí môi trường về cho địa phương để cải tạo môi trường giúp cho đời sống của Nhân dân được đảm bảo, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng định kỳ kiểm tra vấn đề ô nhiễm khói bụi của nhà máy và các đơn vị sản xuất vật liệu làm ô nhiễm môi trường và có biện pháp đối với các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trên địa bàn đã gây ô nhiễm môi trường, đồng thời khi kiểm tra quan trắc cần có sự giám sát của người dân (cử tri Nguyễn Quyết Chiến, xã Tiến Hóa).

 

7. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Y tế trực tiếp làm việc với nhân dân thôn Cương Trung C và UBND xã Tiến Hóa, đồng thời tổ chức đối thoại với nhân dân thôn Cương trung C, xã Tiến hóa về việc xử lý khói bụi tại nhà máy xi Măng Sông Gianh. (Theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài nguyên môi trường giao cho UBND tỉnh giải quyết và trả lời trước nhân dân thôn Cương Trung C chậm nhất là ngày 30/10/2022, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời) (cử tri Nguyễn Quyết Chiến, xã Tiến Hóa).

 

8. Theo hồ sơ Bản án của Toà án cấp cao tại Đà Nẵng, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm về việc giải quyết đất rừng của ông và 16 hộ gia đình liên quan tại xã Đồng Hóa do ông làm chủ đơn đã thắng kiện, tuy nhiên việc giải quyết hồ sơ của Chi cục thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Bình đã giải quyết được 06 bộ hồ sơ, còn 11 bộ hồ sơ của 11 hộ chưa giải quyết. Đề nghị Tỉnh có ý kiến với Chi cục thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Bình tiếp tục hướng dẫn các hộ gia đình và giải quyết quyền lợi dứt điểm cho 11 hộ còn lại kịp thời theo quy định (Cử tri Nguyễn Quyết Thắng, xã Đồng Hóa phản ánh).

 

More