Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 9283

  • Tổng 3.360.845

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 18/07/2023

Font size : A- A A+

 

Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Bố Trạch trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

 

 

1. Đề nghị Tỉnh giải quyết dứt điểm đất chồng lấn của Ban quản lý Vườn Quốc gia PN-KB và 11 hộ dân ở khu vực khe Môn tổ dân phố Phong Nha (đã có nhiều buổi làm việc với UBND tỉnh nhưng chưa được giải quyết) (cử tri thị trấn Phong Nha).

 

Trả lời:

 

Việc chồng lấn đất đai giữa 11 hộ dân ở khu vực Khe Môn, thị trấn Phong Nha với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mà cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nội dung này, trước đây Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp rà soát và báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 1378/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2019; UBND tỉnh đã báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Thông báo số 144-TB/BCSĐ ngày 22/7/2019, trong đó kết luận như sau:

 

"Quy hoạch ranh giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất không cho chủ trương bóc tách đất người dân đang sử dụng ra khỏi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1378/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2019. Đối với phần diện tích tại khu vực khe Môn khoảng 11 ha, nếu người dân muốn sản xuất thì giữ nguyên hiện trạng để tiếp tục sản xuất, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không xây dựng, không thay đổi hiện trạng".

 

Tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022, Hội đồng Tiếp công dân tỉnh tiếp tục nhận được kiến nghị của cử tri về việc đề nghị bóc tách phần diện tích nói trên ra khỏi phạm vi của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu xử lý. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp và đề xuất giữ nguyên hiện trạng ranh giới của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh ranh giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và tiếp tục thực hiện theo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Thông báo số 144-TB/BCSĐ ngày 22/7/2019.

 

(Căn cứ Báo cáo số 145/BC- STNMT ngày 07/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước  kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

2. Phong Nha là thị trấn nhưng hạn mức đất ở đang áp dụng theo xã miền núi, thời gian qua UBND thị trấn có lập hồ sơ cấp lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân với hạn mức diện tích đất ở là 400m2 đã được UBND huyện ký giấy chứng nhận QSD đất, tuy nhiên khi chuyển thông tin để nộp thuế thì Chi cục Thuế Bố Trạch lại yêu cầu xem lại hạn mức đất ở nên hồ sơ chưa được giải quyết. Đề nghị Tỉnh sớm ban hành quy định về hạn mức đất ở tại địa bàn thị trấn Phong Nha để người dân thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất (cử tri thị trấn Phong Nha).

 

Trả lời:

 

Tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã quy định:

 

Hạn mức giao đất ở tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ là: 150 m2; các thị trấn còn lại: 200 m2; các xã vùng đồng bằng: 250 m2; các xã vùng trung du: 300 m2; các xã miền núi, vùng cao: 400 m2.

 

Như vậy, khi chưa thành lập thị trấn Phong Nha thì hạn mức giao đất ở được xác định là 400 m2; kể từ ngày có quyết định thành lập thị trấn Phong Nha, hạn mức giao đất ở là 200 m2 (kể cả công nhận quyền sử dụng đất ở) là 200 m2..

 

Đề nghị UBND huyện Bố Trạch căn cứ vào quy định trên của UBND tỉnh để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh.

 

(Căn cứ Báo cáo số 145/BC- STNMT ngày 07/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước  kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

3. Năm 2003, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4822/QĐ-UBND ngày 29/12/2003 và Quyết định số 1668/QĐ-UB ngày 24/5/2004 về việc thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân để giao cho Công ty Văn minh đô thị thực hiện dự án xây dựng khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha, đã 20 năm dự án không được triển khai thực hiện, tuy nhiên tại Km số 0 đường 20 Quyết Thắng khu vực cây Cau đá dọc bờ sông lên đến Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng các hộ dân đang sinh sống ổn định nhưng lại không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được với lý do đã có Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh giao cho Công ty Văn minh đô thị thực hiện dự án xây dựng khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha. Đề nghị Tỉnh xem xét, nếu không thực hiện dự án thì có Quyết định điều chỉnh hoặc thu hồi dự án để cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất cho các hộ dân (cử tri thị trấn Phong Nha).

 

Trả lời:

 

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ về đất đai nhận thấy: Công ty Văn minh đô thị được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha từ năm 2003 và 2004. Trong tổng diện tích được giao Công ty mới chỉ giải phóng mặt bằng được một phần và đã xây dựng hạng mục cây cau đá sau đó dừng đầu tư xây dựng cho đến nay; diện tích đất đã thu hồi để cho Công ty thuê đất do chưa bồi thường giải phóng mặt bằng nên người dân có đất bị thu hồi vẫn đang sử dụng đất (Luật Đất đai năm 2003 quy định thu hồi đất và giao đất trước, Chủ đầu tư thực hiện bồi thường giải phóng mặt hoàn thành mới được giao đất thực địa).

 

Như vậy nội dung phản ánh của cử tri là đúng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức làm việc với Công ty để làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và sử dụng đất. Trường hợp Công ty không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thực hiện dự án đầu tư sẽ phối hợp với các Sở, ngành đề nghị UBND tỉnh chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi giấy phép đầu tư và thu hồi đất theo đúng quy định.

 

(Căn cứ Báo cáo số 145/BC- STNMT ngày 07/7/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước  kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

4. Đề nghị Tỉnh quan tâm làm rãnh thoát nước đường 562 đoạn từ giáo xứ Hà Lời  đi Km0 đường 20 Quyết thắng và làm rãnh thoát nước đường Hồ Chí Minh đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Bình đến nhà ông Nguyễn Văn Thống tổ dân phố Xuân Sơn, đoạn này thường bị ngập nước vào mùa mưa lũ.

 

Trả lời:

 

Đối với Đường tỉnh 562 đoạn từ giáo xứ Hà Lời đi Km0 đường 20 Quyết Thắng: sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, Sở GTVT đã tổ chức kiểm tra hiện trường và nhận thấy đoạn tuyến này có lý trình Km2+00 - Km4+450, hiện trạng nền đường rộng 7,5m, mặt đường nhựa rộng 5,5m còn tốt, không có vị trí nào bị hư hỏng; chỉ có cục bộ một số vị trí hay bị đọng nước khi trời mưa, nguyên nhân chính là do người dân sinh sống hai bên tuyến xây dựng nhà cửa và hàng rào liền kề nhau dẫn đến không có vị trí để thoát nước ngang; Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện việc khơi thông cống, rãnh thoát nước dọc 2 bên tuyến để hạn chế tình trạng đọng nước.

 

Đối với đường Hồ Chí Minh đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Bình đến nhà ông Nguyễn Văn Thống tổ dân phố Xuân Sơn: theo phân cấp đoạn tuyến này do Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 là cơ quan quản lý khu vực của Khu Quản lý đường bộ II chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, Sở GTVT đã có Công văn số 2166/SGTVT-KHTH ngày 30/6/2023 gửi Văn phòng Quản lý Đường bộ II.4 đề nghị kiểm tra, xem xét. Theo báo cáo của Văn phòng Quản lý Đường bộ II.4, đoạn tuyến mà cử tri kiến nghị có lý trình Km950+800 - Km951+005, hiện trạng đoạn tuyến này phía trái tuyến là taluy dương, dọc tuyến đã có rãnh thoát nước dọc, phía phải tuyến là taluy âm, đoạn tuyến này không bị ngập, chỉ mỗi khi mưa lớn nước chảy mạnh từ phía taluy dương tràn qua đường; Văn phòng Quản lý Đường bộ II.4 sẽ báo cáo Khu Quản lý đường bộ II tổ chức kiểm tra và đưa vào kế hoạch bảo trì nhằm xử lý triệt để tình trạng này.

 

(Căn cứ Công văn số 2191/SGTVT-KHTH ngày 04/7/2023 của Sở Giao thông và Vận tải về việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh)

 

5. Thị trấn Phong Nha mới thành lập, được xem là trung tâm du lịch của tỉnh. Hiện nay, nhu cầu xây dựng hạ tầng đô thị rất lớn, trong lúc tỷ lệ được hưởng tiền cấp quyền sử dụng đất còn 20% và phê duyệt quỹ đất ở thuộc cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét có chính sách về phát triển kinh tế - xã hội đặc thù riêng cho thị trấn Phong Nha (cử tri thị trấn Phong Nha).

 

Trả lời:

 

Thị trấn Phong Nha là đơn vị mới thành lập từ xã Sơn Trạch từ ngày 01/02/2020. Hiện nay, nhu cầu về nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị là rất lớn, đặc biệt sau khi ngành du lịch phục hồi và trên đà phát triển. Theo quy định tại Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sach Nhà nước, tỷ lệ điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất Thị trấn Phong Nha được hưởng là 20%, do đó không đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Vì vậy, ý kiến của cử tri thị trấn Phong Nha là chính đáng.

 

Theo quy định, thẩm quyền quyết định tỷ lệ điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất thuộc HĐND tỉnh, UBND huyện đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh, TT HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh tỷ lệ điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất cho Thị trấn Phong Nha. Trong thời gian tới, UBND huyện Bố Trạch tiếp tục đề xuất UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh tăng tỷ lệ điều tiết tiền cấp quyền sử dụng đất cho Thị trấn Phong Nha và có chính sách ưu tiên đặc thù về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị trấn Phong Nha.

 

(Căn cứ Công văn số 1232/UBND ngày 07/7/2023 của UBND huyện Bố Trạch về trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII)

 

6. Đề nghị Tỉnh quan tâm đầu tư mở rộng, nâng cấp đường 560 (đường Ba Trại) nối từ Quốc lộ 1A đi Phong Nha để thuận tiện cho việc lưu thông đi lại, phát triển du lịch, tuyến đường này hiện nay đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt là điểm nút giao QL1A đi Phong Nha bị thắt cổ chai và không có hệ thống thoát nước (cử tri xã Hải Trạch).

 

Trả lời:

 

Đường tỉnh 560 nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 15 có tổng chiều dài 11km, qua thời gian khai thác mặt đường đã bị hư hỏng. Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, chưa có kinh phí để thực hiện cải tạo, nâng cấp toàn bộ tuyến đường, hàng năm Sở GTVT đã báo cáo UBND tỉnh cho phép sử dụng kinh phí bảo trì để sữa chữa cục bộ nền mặt đường tại các vị trí hư hỏng nặng (cụ thể: năm 2020 sửa chữa mặt đường đoạn Km0+00 - Km2+500 và đoạn Km10+00 - Km11+00; năm 2023 sửa chữa mặt đường đoạn Km2+500 - Km5+00); ngoài ra, hàng năm đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên đã thực hiện vá láng mặt đường để đảm bảo giao thông với diện tích trung bình khoảng 800m2/ năm trên tuyến đường này. Đối với đoạn nút giao đầu tuyến có hiện trạng nền đường rộng 6,5, mặt đường rộng 5,5m; đoạn tuyến đi qua khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, nhà dân xây dựng sát phạm vi đường và cao hơn đường, không có vị trí thoát nước nên thường hay bị ngập khi trời mưa. Thời điểm năm 2020 khi thực hiện đầu tư sửa chữa đoạn tuyến này, Sở GTVT cũng đã nghiên cứu xây dựng hệ thống thoát nước để giải quyết tình trạng này tuy nhiên do không có mặt bằng xây dựng và vị trí cửa xả thoát nước nên chưa thể thực hiện được. Trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục làm việc với địa phương để thống nhất về mặt bằng xây dựng, vị trí cửa xả thoát nước để báo cáo UBND tỉnh cho phép đầu tư hệ thống thoát nước qua đoạn này.

 

(Căn cứ Công văn số 2191/SGTVT-KHTH ngày 04/7/2023 của Sở Giao thông và Vận tải về việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh)

 

7. Đề nghị Tỉnh quan tâm, hỗ trợ đầu tư kinh phí xây kè biển Đức Trạch, Hải Phú (cử tri xã Hải Phú)

 

Trả lời:

 

Hệ thống kè biển xã Hải Phú cơ bản đã được đầu tư xây dựng, hoàn thiện, tuy nhiên trong đợt mưa lũ tháng 10/2020 đã gây xói lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 300m. Hiện tại, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 và giao cho Chi cục Thủy lợi làm chủ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa, tuyến kè biển Hải Trạch xã Hải Phú; thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025; Chủ đầu tư đang chỉ đạo đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024.

 

Đoạn bờ biển xã Đức Trạch, khu vực bến cá xã Đức Trạch thuộc thôn Trung Đức đến cửa Sông Lý Hòa đến thôn Nam Đức, xã Đức Trạch dài khoảng 900m chưa được đầu tư xây dựng đê, kè. Những năm gần đây nước biển xâm thực đã lấn sâu vào khu vực đất liền, tàn phá đất rừng sản xuất của người dân đặc biệt là vào mùa mưa, lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến 200 hộ thuộc thôn Nam Đức, xã Đức Trạch. Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng kè chống xói lở, tuy nhiên, đây là công trình đòi hỏi nguồn kinh phí lớn trong khi nguồn ngân sách tỉnh hiện rất khó khăn nên chưa thể bố trí thực hiện dự án được. Xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ kiến nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan xem xét tìm kiếm nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án.

 

(Căn cứ Công văn số 1800/SNN-KHTC ngày 05/7/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước  kỳ họp 10, HĐND tỉnh khóa XVIII)

 

8. Đề nghị Tỉnh tăng định mức giáo viên theo lớp cho tiểu học lên 1,5 giáo viên/lớp để đảm bảo đủ giáo viên khi đưa môn Tiếng Anh và Tin học vào chương trình bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018; có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng đội ngũ giáo viên dạy Ngoại ngữ và Tin học đáp ứng kịp thời việc thực hiện chương trình GDPT mới với 02 môn bắt buộc Tin học và Ngoại ngữ (cử tri huyện Bố Trạch).

 

Trả lời:

 

Về định mức giáo viên các cấp học phổ thông nói chung và cấp Tiểu học nói riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh đang thực hiện giao biên chế theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông công lập và Công văn số 1389/UBND-NC ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về định mức biên chế giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

 

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017, sau khi có văn bản hướng dẫn mới, tỉnh sẽ căn cứ theo quy định để tính định mức đối với biên chế giáo viên nói chung và giáo viên giảng dạy môn Ngoại ngữ, môn Tin học và Công nghệ đối với cấp Tiểu học.

 

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên đối với các bộ môn nói trên (bộ môn bắt buộc nhưng chưa được tính trong định mức giáo viên theo quy định), Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 117/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023; Sở Nội vụ đã có Quyết định số 54/QĐ-SNV ngày 07/4/2023 về việc giao số lượng hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2023, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố để hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Trường Đại học Quảng Bình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh cho 1.121 giáo viên dạy môn tích hợp các môn, trong đó riêng giáo viên tiểu học dạy môn Tin học và Công nghệ có 212 người, nhằm giải quyết tình trạng khó khăn do thiếu biên chế giáo viên môn Tin học và Công nghệ ở các trường Tiểu học.

 

(Căn cứ Công văn số 1343/GDĐT- TCCB ngày 03/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về  giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII).

       

More