Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 463

  • Tổng 3.329.128

Ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội sau khi thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Sáng ngày 02/10/2023, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có một số ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 10  
Phiên họp buổi chiều ngày 12/7/2023, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Sáng ngày 06/7/2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa XVIII. Ông Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Văn...
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9  
Phiên họp buổi sáng ngày 24/3/2023, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp
Xem tiếp
Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo và các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII  
Tại phiên họp buổi sáng ngày 08/12/2022, kỳ họp thứ 8, (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ông Lê Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thay mặt Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Xem tiếp