Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2515

  • Tổng 3.342.953

Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực từ 01/8/2024  
Ngày 29/6/2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
Xem tiếp
Những điểm mới quan trọng liên quan đến người lao động trong Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Quốc hội thông qua  
Sáng 29/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi). Luật gồm 11 chương, 141 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.
Xem tiếp
10 điểm mới của Luật Căn cước  
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Theo đó, Luật Căn cước có 10 điểm mới nổi bật sau:
Xem tiếp