Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 9415

  • Tổng 3.360.977

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 01/12/2022

Font size : A- A A+

 

Trước kỳ họp thứ  8- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 15/11-17/11/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa; Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 192/TTHĐND-VP ngày 24/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể ý kiến, kiến nghị như sau: 

 

1. Đề nghị Tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng công trình nước sạch tự chảy tại Khe Bụt ở thôn 5 Yên thọ, xã Tân Hóa để cung cấp đủ nước sạch cho Nhân dân xã Tân Hóa (cử tri Trương Đức Long, thôn 4 Yên Thọ, Tân Hóa).

 

2. Đề nghị Tỉnh quan tâm bố trí kinh phí khơi thông hang Chuột, hang Sơng nhằm giảm tối đa lũ lụt hàng năm cho bà con xã Tân Hóa (cử tri Cao Đình Đài, thôn Cổ Liêm, Tân Hóa).

 

3. Bảo hiểm xe máy là bảo hiểm bắt buộc, nhưng đến khi xảy ra tai nạn thì không biết thanh toán bảo hiểm ở đâu, vấn đề này rất bất cập. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thông tin hướng dẫn cho người dân được biết (cử tri Cao Văn Dương, thôn Cổ Liêm, Tân Hóa).

 

4. Đề nghị Tỉnh có cơ chế điều chỉnh một phần nguồn thu từ dịch vụ bến bãi khu Kinh tế Cửa Khẩu Quốc tế Cha Lo cho xã Dân Hóa để có nguồn lực phục vụ các nhiệm vụ phát triển KT-VHXH trên địa bàn (Hồ Xi, Chủ tịch HĐND xã Dân Hóa).

 

5. Đề nghị Tỉnh nâng định mức hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo định mức và quy định hộ nghèo, hiện nay định mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo 8 triệu đồng/hộ. Hiện nay tình hình giá cả thay đổi, định mức hỗ trợ cũ quá thấp nên không đảm bảo giúp bà con thoát nghèo được (Hồ Xi, Chủ tịch HĐND xã Dân Hóa).

 

6. Đề nghị Tỉnh có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ y tế thôn, bản và cán bộ công tác đoàn thể, các chi hội trưởng ở khu dân cư, bí thư chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận (như chính sách đối với đội ngũ cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình) nhằm tạo điều kiện cho họ hoạt động tốt hơn (cử tri Trương Xuân Đương, thôn 1 Yên Thọ, Tân Hóa và cử tri xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, cử tri xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch).

 

Phòng DNTT

More