Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 13

  • Hôm nay 9934

  • Tổng 3.361.496

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Minh Hóa sau kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khoá XVIII

Post date: 20/10/2022

Font size : A- A A+

 

Sau kỳ họp thứ  6- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 13 điểm trên địa bàn từ ngày 08/8 - 11/8/2022. Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, …

 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của Tổ đại biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa; Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát, tổng hợp, thống nhất nội dung và đề nghị UBND tỉnh phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết, trả lời (tại Công văn số 126/TTHĐND-VP ngày 13/9/2022 của Thường trực HĐND tỉnh), cụ thể ý kiến, kiến nghị như sau: 

 

1. Căn cứ kháng chiến Vua Hàm Nghi ở xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa đã được UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, nhưng đến nay chưa được đầu tư tôn tạo. Đề nghị Tỉnh xem xét bố trí kinh phí tôn tạo di tích nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ mai sau (cử tri Đinh Minh Tâm, xã Hóa Sơn).

 

2. Đề nghị Tỉnh xem xét hỗ trợ cho người dân chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Minh Hóa và các địa bàn khác bị dịch, hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ cho bà con chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng dịch bệnh tả lợn Châu Phi (cử tri Đinh Mạnh Linh, xã Hóa Thanh).

 

3. Đề nghị Tỉnh quan tâm xem xét giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cho các xã đã được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm đảm bảo chế độ chính sách kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động trên địa bàn huyện (cử tri Đinh Mạnh Linh, xã Hóa Thanh).

 

4. Hiện nay, huyện Minh Hóa đang thực hiện kế hoạch rà soát đất rừng, tại xã Hóa Hợp hơn 400 hộ bị lệch so với bản đồ thực địa…, đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh lại bản đồ địa chính cho xã theo gốc địa giới thực địa (cử tri Nguyễn Văn Quyết, xã Hóa Hợp).

 

5. Dự án năng lượng điện mặt trời tại xã Trọng Hóa được bàn giao đưa vào sử dụng từ khoảng tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, từ năm 2021 nhiều linh kiện như bình ắc quy bị hư hỏng; cháy tủ điện, hộp đấu pin; vỡ tấm pin; cháy dây nguồn dẫn đến đa số các hộ được đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời không có điện để sử dụng, sinh hoạt, nhất là đối với con em học bán trú trong điều kiện nắng nóng gay gắt. (Đến tháng 8/2022: Bản Lòm: 58/58 hộ điện bị hư hỏng không sử dụng được; Bản Dộ - Ta Vờng: 34/62 hộ điện bị hư hỏng không sử dụng được, 31 hộ hoạt động gián đoán, xuống cấp; Bản Cha Cáp: 20 hộ/48 hộ không có điện; 28 hộ xuống cấp; Bản Sy: 27/27 hộ không có điện; Bản K-OÓc 24/47 hộ không có điện, 23 hộ xuống cấp). Dự án vừa mới bàn giao đưa vào sử dụng, hiện nay vẫn chưa nghiệm thu hoàn thành nhưng đã hư hỏng, hiệu quả sử dụng thấp, các thiết bị bị hư hỏng không được sửa chữa, thay thế. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, khắc phục, đưa thiết bị đã được đầu tư đi vào hoạt động ổn định, lâu dài, phát huy hiệu quả sử dụng, tránh gây lãng phí nguồn vốn đã đầu tư (cử tri huyện Minh Hóa).

 

6. Khu du lịch sinh thái Thác Mơ, xã Hóa Hợp hiện nay chưa được phát triển. Đề nghị Tỉnh quan tâm xúc tiến đầu tư xây dựng để thu hút khách du lịch, tạo công ăn việc làm cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (cử tri xã Hóa Hợp).

 

7. Xã Hóa Hợp đã cán đích Nông thôn mới năm 2019, nhưng hiện nay trên địa bàn có 06 phòng học của trường Tiểu học đã xuống cấp, đề nghị Tỉnh quan tâm hỗ trợ xây dựng để đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định (cử tri xã Hóa Hợp).

 

More