Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 492

  • Tổng 3.329.157

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp giữa năm 2024) của HĐND tỉnh khóa XVIII  
Chiều ngày 26/6/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; Dự họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,...
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Y tế và Sở Nội vụ  
Thực hiện kế hoạch giám sát, trong 02 ngày 08/5 và 09/5/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng Đoàn đã tổ chức làm việc với các sở: Y tế, Nội vụ để giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về sắp xếp bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công...
Xem tiếp
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế làm việc với một số cơ quan, địa phương  
Trong 02 ngày, từ 02/5 đến 03/5/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với một số cơ quan, địa phương để giám sát “Tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng...
Xem tiếp
Đoàn giám sát của Ban Pháp chế làm việc với một số cơ quan, địa phương  
Trong 02 ngày, từ 23/4 đến 24/4/2024, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với một số cơ quan, địa phương để giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp  
Ngày 24/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban chuyên trách các...
Xem tiếp