Ban Pháp chế: “Một số ý kiến nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh”  
Phiên họp chiều ngày 06/12/2023, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có một số ý kiến cần lưu ý đối với một dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp
Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp cuối năm 2023), HĐND tỉnh khóa XVIII  
Sáng ngày 01/12/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo Báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng...
Xem tiếp
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp  
Ngày 24/11/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng dự có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban chuyên trách các...
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII  
Chiều ngày 28/9/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì; tham dự có các đại biểu là Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các Phó Trưởng ban chuyên trách các...
Xem tiếp
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 10  
Phiên họp buổi sáng ngày 12/7/2023, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Xem tiếp