Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết  
Chiều ngày 21/3/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; cùng dự có các đại biểu là Ủy viên Kinh tế - Ngân sách; các Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13  
Sáng ngày 05/02/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII. Ông Dương Văn Hùng, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12  
Sáng ngày 28/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế, Ban...
Xem tiếp
Một số ý kiến nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết  
Sáng ngày 02/10/2023, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có một số ý kiến cần lưu ý đối với các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII  
Chiều ngày 27/9/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực...
Xem tiếp