Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17  
Trong 02 ngày, sáng 27/6 và 28/6/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các Báo cáo, các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; dự họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết Quy phạm pháp luật trình tại kỳ họp  
Sáng ngày 12/6/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra 02 nội dung UBND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết Quy phạm pháp luật. Ông Dương Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở,...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết  
Chiều ngày 21/3/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; cùng dự có các đại biểu là Ủy viên Kinh tế - Ngân sách; các Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13  
Sáng ngày 05/02/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII. Ông Dương Văn Hùng, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách...
Xem tiếp