Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2252

  • Tổng 3.383.839

Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng có hiệu lực từ 01/8/2024  
Ngày 29/6/2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.
Xem tiếp
Một số quy định mới đáng chú ý trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ  
Ngày 27/6/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; quy định về quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông...
Xem tiếp
Những điểm mới quan trọng liên quan đến người lao động trong Luật Bảo hiểm xã hội vừa được Quốc hội thông qua  
Sáng 29/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi). Luật gồm 11 chương, 141 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.
Xem tiếp