Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 486

  • Tổng 3.329.151

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026  
Chiều ngày 05/7/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề)  
Ngày 15/3/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII do đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Kinh tế - Ngân sách; lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Văn hóa - Xã hội;...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8  
Chiều ngày 02/12/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách; các đồng chí Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế, đại...
Xem tiếp
Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước kỳ họp thứ 8  
Để có cơ sở thẩm tra các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), chiều ngày 29/11/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đã tổ chức làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.
Xem tiếp