Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo tại UBND tỉnh  
Sáng ngày 06/6/2024, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024 tại UBND tỉnh, do đồng chí Nguyễn Công Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì. Tại buổi giám sát có Đồng chí Hoàng Xuân Tân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng...
Xem tiếp
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo  
Thực hiện Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 24/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2024 tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Nguyễn Công Huấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Vĩnh...
Xem tiếp
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường Cao đẳng nghề tỉnh Quảng Bình  
Thực hiện Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, trung tuần tháng 5/2024, sáng ngày 15, Tổ giám sát của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình, do Đồng chí Lê Vĩnh Thế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.
Xem tiếp
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã Ba Đồn, giai đoạn 2020 - 2024  
Thực hiện Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, trung tuần tháng 5/2024, Tổ giám sát số 2 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo tại UBND thị xã Ba Đồn, do Đồng chí Lê Vĩnh Thế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham gia tại buổi giám sát có các đồng chí thành viên Tổ giám sát, đại diện Thường...
Xem tiếp
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, giai đoạn 2020 - 2024  
Chiều ngày 09/5/2024, Tổ giám sát số 2 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo tại UBND huyện Tuyên Hóa, do Đồng chí Lê Vĩnh Thế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng tham gia tại buổi giám sát có các đồng chí thành viên Tổ giám sát, đại diện Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện, các phòng,...
Xem tiếp