Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 5  
Cùng với các dự thảo luật liên quan như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Dự thảo Luật lần này kỳ vọng sẽ khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn 08 năm thi hành Luật Nhà ở (năm 2014). Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 Chương với 196 Điều. So với Luật Nhà ở năm 2014 thì dự thảo...
Xem tiếp
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 – kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc lập pháp  
Tại phiên họp thứ 22 (ngày 10/4/2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023. Tổng Thư ký Quốc hội đã có Thông báo số 2186/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này.
Xem tiếp
Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023  
Tại phiên họp thứ 21 ngày ngày 17 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 33/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Xem tiếp
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21  
Ngày 20/3/2023, tại Phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 ngày 27/3/2023 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Xem tiếp
Những vấn đề lý luận và thực tiễn làm căn cứ tham gia ý kiến cho Luật Hợp tác xã (sửa đổi) (Phần 2)  
Với hành lang pháp lý về kinh tế tập thể (KTTT) nói chung và hợp tác xã (HTX) nói riêng, sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, hàng loạt cơ chế, chính sách đối với kinh tế HTX đã được ban hành, tạo động lực cho HTX phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Cùng nhìn lại thực trạng phát triển của HTX trong 10...
Xem tiếp